top of page

KJØP OG SALG AV GULL OG SØLV 

 

Dersom du har sølv og gull liggende 

La gamle skatter bli nye

Har du gull og gamle smykker i skuffen? Mange av oss har eldre smykker liggende som vi aldri bruker. Hjelp oss å resirkulere edelmetaller ved å selge gull og sølv til Thune, og du kan få penger overført til din konto eller velge deg et nytt, flott produkt i våre butikker.

Gull er en begrenset ressurs, og resirkulering av gull bidrar derfor til at det kan brukes om igjen og om igjen. Dette er også godt for miljøet. Thune tar imot ditt byttegull og sølv.

Fremtiden er viktig for oss, og nettopp derfor anstrenger vi oss for å påvirke miljøet så lite som mulig i alle deler av produksjonen. Målet vårt er å resirkulere like mye gull som vi bruker, slik at det utgjør en nullsum miljømessig.

Prisen på gull og sølv varierer i takt med prisen på råmaterialet, derfor blir denne også oppdatert jevnlig hos oss.

Pris for innlevering av gull, per gram:

Kr. 220 ved kjøp 

        Kr. 230 ved innbytte

Gjelder for gull i 14 karat. 

Pris for innlevering av sølv, per gram:

Kr. 2,25 ved kjøp

Kr. 2,50 ved innbytte

Valgmuligheter når du ønsker å selge gull

Hos Thune kan du få verdien av gullet og sølvet ditt overført til din konto innen få dager, eller i form av varer (inkludert ur) i våre butikker. Du kan også få pengene overført til et verdikort som du senere kan handle for i en av våre butikker – eller gi bort som gave.

Informasjon om gull

Rent gull er et mykt metall. Derfor tilsettes det andre metaller for å gjøre det hardere slik at det kan bearbeides. Renhetsgraden til gull angis i karat. Rent gull er 24 karat. I Norge er det mest vanlig med 14 karat gull i smykker. Disse er merket med 585 (som betyr at smykket består av 58,5% gull). På gullsmykker skal denne betegnelsen være stemplet på smykket.

Ofte har man gull liggende som man ikke bruker lenger. Dette kan utgjøre betydelige verdier som du kanskje vil bruke til noe annet. Kanskje ønsker du deg et annet smykke, eller en annen vare – eller du ønsker å få utbetalt verdien av gullet.

Det er flere aktører som tar i mot gull, men vi anbefaler sterkt at du gjør dette hos en gullsmed. I enkelte tilfeller kan det være at du sitter på et smykke med en antikvitetsverdi/samleverdi som er høyere enn verdien av selve gullet. Vi har fagfolk som vil oppdage dette, og gi deg råd om hva du bør gjøre for å få mest mulig igjen for smykket.

Ofte består smykkene av edelstener i tillegg til gull. Disse demonterer vi skånsomt, slik at du kan bruke de dersom du ønsker å få laget ditt eget smykke, eller ta vare på dem til en senere anledning. Vi kjøper ikke edelstener.

bottom of page