top of page

TAKSERING 

Vi utfører takst på smykker, sølvtøy og korpus.

 

Gullbarn AS har lang erfaring og bred kompetanse innen taksering av smykker og klokker. Vi har dyktige fagfolk som utfører både tapstakst og verditakst.

Tapstakst

Har du vært uheldig og blitt utsatt for tyveri eller på annen måte mistet smykker, ur eller sølvbestikk kan Thune hjelpe deg. På bakgrunn av fotografier, kvitteringer, beskrivelser og skisser kan vi hjelpe deg å taksere verdiene og gjenskaffe de produktene du ønsker til gode betingelser.

Verditaksering

Skal du tegne en egen forsikring, eller trenger du å bruke en takst i et arveoppgjør? Vi tilbyr taksering av smykker og klokker.  Thune har egen offentlig godkjent takstmann, og du får et takstbrev som er pålitelig. Alle våre avdelinger tar imot smykker og klokker for verditaksering.

Det er viktig å opplyse butikken om taksten skal brukes til forsikring/assuranse, for salg eller arveoppgjør ettersom det finnes forskjellige typer takstbrev. Forsikringstakst gjenspeiler verdien på en tilsvarende ny vare. Bruksverdi, omsetningsverdi, antikvarisk verdi, affeksjonsverdi eller slitasje kommer ikke til uttrykk i denne form for takst. Salgstakst gjenspeiler en ca. omsetningsverdi. Her tar man hensyn til gjenstandens tilstand samt hva en tilsvarende gjenstand vil koste i en bruktforretning eller auksjonshus. Arvetakst gjenspeiler en nøytral verdi av gjenstanden hvor tilstanden er avgjørende.

Har spørsmål angående taksering av smykker og klokker kan du henvende deg direkte til vår takstmann ved å sende en e-post til takst@thune.no.

Taksering gjøres for å sette verdi på en gjenstand. Vi utsteder takstbrev med bilde, beskrivelse, vekt og en beregnet verdi. For å sette denne, kreves kunnskap, bruk av faglig oppslagsverk og erfaring.

FORSIKRINGSTAKST
Verdien som settes skal gjenspeile prisen på et tilsvarende smykke eller gjenstand, altså en gjenskaffelsesverdi. Forsikringstakst kan bare benyttes til forsikring.

ARVETAKST/SKIFTETAKST
Her gis det en nøytral vurdering og vi kan bistå med eventuelle råd om fordeling.

TAKST VED TAP/INNBRUDD/BRANN
Verdien settes på grunnlag av opplysninger, bilder og historikk fra eier.
Verdien brukes av forsikringsselskapene når de beregner en erstatningssum.

TAKST VED SKADE
Her beregnes kostnadene på å sette i stand gjenstanden slik den opprinnelig var.

Vi gir forhåndspris hvis ønskelig.

bottom of page